Областният съвет за намаляване на риска от бедствия заседава утре, 3 ноември

02.11.2017

   Областният съвет за намаляване на риска от бедствия в област Разград ще заседава утре, 3 ноември. Той бе учреден през 2016 г. и практически това ще е първото му работно заседание, тъй като по правилник заседава веднъж годишно. В съвета участват кметовете на общини, по един общински съветник от всяка от седемте общини в област Разград, както и представители на териториални структури на изпълнителната власт и на юридически лица: РД“Пожарна безопасност и защита на населението“, ОДМВР-Разград, ТД“Национална сигурност“-Разград, Военно окръжие-Разград, Областно пътно управление-Разград, Регионална здравна инспекция-Разград, „Басейнова дирекция“-Плевен, Център за спешна медицинска помощ-Разград, „Напоителни системи“ЕАД-Русе, „Водоснабдяване-Дунав“ООД-Разград.

   В дневния ред на съвета са включени две теми. По първа точка, която е свързана с актуалното състояние на доброволните формирования в област Разград ще докладват от РД“Пожарна безопасност и защита на населението“, както и от общинските администрации. По втора точка ще бъде оповестен докладът за състоянието на язовирните стени и речните легла, намиращи се на територията на област Разград. Проверките на 30 язовира, 5 реки и 3 дерета бяха извършени през октомври по заповед на Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен. Председател на комисията бе главният експерт в Областна администрация-Разград Тодор Крушевски, а членовете бяха представители на: Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция-Плевен, Басейнова дирекция-Черноморски район, Хидротехнически район-Разград, „Напоителни системи“ЕАД – клон Долен Дунав-Русе, РД “Пожарна безопасност и защита на населението“-Разград и общинските администрации.

   Заседанието започва в 10,30 ч. в зала 102 в сградата на община Разград.Към началото на страницата