Заместник – министър Атанаска Тенева участва в изнесеното заседание на Парламентарната комисия по образование и наука

24.03.2014

„Длъжни сме, специално в област Разград, учителите да бъдат стимулирани”, заяви народният представител Татяна Буруджиева

Област Разград бе домакин на изнесеното заседание. По две темидискутираха присъстващите - ранното отпадане на децата от училище и образование, и обучение на деца билингви.

Заместник – министърът на образованието и науката коментира по време на изнесеното заседание в област Разград Стратегията за намаляване на напусналите ученици от образователната система като задължителна и посочи, че разработването й е необходимо условие за участието с  проекти в периода 2014-2020 г.

Тя визира, че постигането на конкретните цели налага реализирането на три типа мерки – превенция за намаляване дела на преждевременно напусналите ученици училище; интервенция за създаване на условия за намаляването им и компенсиране.

По време на дискусията стана ясно, че проблемът е социален и образователен, и е много трудно да се проследи движението на учениците.

От страна на Областният управител за пореден път бе подчертан факта, че за жалост в страната никой не знае действителния брой на отпадналите ученици. Стоян Ненчев заяви, че няма стабилна връзка между общинските администрации, кметовете на населени места и ръководствата на учебните заведения. Той припомни, че в Закона има санкции, с които се контролира спазването на правилата.

Председателят на парламентарната комисия Ваня Добрева ще настоява за въвеждане и обновяване на данните в регистъра на отпадналите ученици.

Депутат Буруджиева насочи дискусията към стимулиране и мотивиране на педагозите, които се занимават с деца билингви.

„Длъжни сме, специално в област Разград, учителите да бъдат стимулирани”, заяви народният представител Татяна Буруджиева. Предложено бе диференциацията да бъде спрямо спецификата на региона.Към началото на страницата