Постоянната областна епизоотична комисия заседава в понеделник

11.09.2017

   Постоянната областна епизоотична комисия на област Разград заседава в понеделник. Предстоящи проверки по пазарите за животни ще се обсъждат на заседанието.

   В дневния ред са включени четири точки. По първата участниците в комисията ще бъдат запознати от директора на ОДБХ-Разград д-р Илиян Драмалиев със Заповед №РД11-1830/04.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев във връзка с изисквания към регламентирани пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари, съвместно с общините и представители на МВР.
По точка втора ще бъде представен доклад от наблюдения на международната организация „Анималс Ейнджълс“ на няколко пазара на животни в Южна България през юли. Активистите на организацията са установили сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение към животните на посетените от тях пазари. Доклада ще представи началникът на отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ-Разград д-р Юлиян Йорданов.
   По точка трета от дневния ред ще бъде изготвен план за съвместна работа и график за проверка на всички пазари до 20 септември. По тази тема ще докладва директорът на ОДБХ-Разград д-р Илиян Драмалиев. 
   В дневния ред е включена и точка „Разни“.
   Заседанието започва в 14,00 ч. на 11 септември, понеделник, в зала 712 на Областна администрация-Разград. 


Към началото на страницата