На 10 март вицепремиерът Даниела Бобева ще посети Област Разград

06.03.2014

В понеделник на посещение в Разград се очаква да пристигне зам.министър-председателя по икономическото отношение – Даниела Бобева. Въпросите, които ще бъдат обсъдение с виципремиерът са свързани с намаляването на административната тежест за бизнеса; предприемане на мерки за стимулиране на българското производство; подобряване на връзката между образованието и икономиката; стимулиране на инвестициите в региона.

ПРОГРАМА

за посещението на г-жа Даниела Бобева –

Заместник министър - председател по икономическото развитие

в Област Разград

10.03.2014 г.

10,00 – 11,00 часа     Работна среща на г-жа Бобева с Областния управител, Зам.-областните управители и Кметовете на общини в Област Разград, Главния секретар и Директорите на дирекции в Областна администрация Разград

                                        (Зала 712 на Областна администрация);

11,00 – 13,00 часа  Работна среща – дискусия  с участието на г-жа Бобева и представители   на бизнеса, браншови и работодателски организации и синдикалните организации от Област Разград

                                    (Заседателна зала на Общински съвет Разград на 11-я етаж в сградата на Община Разград);

13,00 – 13,30 часа      Брифинг;

15,15 часа Посещение на бизнес зона „Перистър” в гр. Разград и запознаване с дейността на „Стинг” АД и ЕТ „Клио Комерс – Теодоро Бабаров”.

Уточнение:

Очаква се г-жа Бобева да бъде придружена от:

Костадин Джатев – заместник-изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции;

Илхан Кючюк – парламентарен секретар в кабинета на заместник министър-председателя по икономическото развитие;

Димо Спасов – Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие.

Очакват се и народните представители Татяна Буруджиева, Хами Хамиев и Нигяр Джафер.

Работните срещи с местните и регионалните власти, както и с бизнеса са открити за представителите на медиите.Към началото на страницата