Отново разпространяват вируси от името на НАП, изпратиха и на Областна администрация-Разград

07.09.2017

   Отново се разпространяват вируси от името на Националната агенция за приходите – предупреждават от институцията. 

    Подобно писмо бе изпратено на 6 септември и на Областна администрация-Разград на една от електронните пощи, използвана от пресцентъра на институцията. Тъй като прикаченият файл не бе отворен, последствия от хакерската атака няма. Фалшивото писмо, което се разпространява от името на приходната агенция, е от ел.поща: imachi@shinkawa-tech.com и е със следното съдържание:
 
"Уважаеми госпожи и господа,
Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.
Внимание!
Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.
Национална агенция за приходите.“
 
   От НАП съветват да не се отварят прикачените файлове от фалшивите електронни писма. Допълват, че ако все пак това е сторено, трябва да се активира антивирусна програма. От офис Разград на ТД на НАП-Варна припомнят, че мейлите, от които приходната агенция комуникира с клиентите си, са на официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg. 


Към началото на страницата