Областният управител участва в работна среща в Министерството на околната среда

05.09.2017

   Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен участва днес в работна среща по проект „Управленски подход за мрежата „Натура 2000“.

   Дискусията се проведе в Министерството на околната среда и водите, което реализира проекта, в нея участваха министър Нено Димов и областните управители от страната.

   Проектът, който обсъдиха - „Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ – е с продължителност 24 месеца, приключва през август 2018 г., финансира се от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

   Целта на проекта е на база на различни анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективниятмодел за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони.Към началото на страницата