Становище на Областния управител във връзка с медийни публикации относно смяната на ръководството на МБАЛ“Св. Иван Рилски“АД-Разград

17.07.2017

   Във връзка с публикациив www.e-razgrad.bg и www.kmeta.bg, където явно неточно се цитират думите на народния представител Десислава Атанасова, че е научила за лошото състояние на МБАЛ-Разград от доклад на Областния управител, в който според статиите „е обосновано искането за смяна на директорския борд“, съм длъжен да заявя:

    Никъде в доклада не визирам управлението и състоянието на болницата и не коментирам качествата на хората в управителните й органи. В доклада обръщам внимание на Министъра на здравеопазването към цялостното състояние на здравеопазването в Област Разград и правя конкретни предложения, дадени по време на среща и широка дискусия между всички отговорни за тази дейност институции.

   Принципал на МБАЛ „Св. Иван Рилски“АД-Разград е Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров и единствено в неговите правомощия е да взема решения за смяна в ръководството на лечебното заведение.

   Като Областен управител и като човек съм отговорен за всяко свое действие и думи и няма да позволя някой да ми вменява слова, които не съм изричал. Публикувам целия доклад до Министъра на здравеопазването, за да се види от всеки, който се интересува, както и сканирано копие на подписите на всички участници в работната среща под протокола от заседанието, в който са изведени предложенията, включени в доклада.

 

     ГЮНАЙ ХЮСМЕН
     Областен управител
     на Област Разград
    17 юли 2017 год.


Към началото на страницата