Областният управител откри заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие

29.06.2017

   Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри редовното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. Дискусията се проведе в залата на Общински съвет-Разград, ръководи я заместник областният управител Евгени Драганов.

    В приветствието си към участниците в заседанието г-н Хюсмен припомни, че Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е първата подобна структура, създадена в България. Тя обединява усилията на над 40 институции и организации, ангажирани с проблема домашно насилие. „Това е една форма, която дава възможност да се стиковат отношенията между най-важните институции, които ръководят обществения живот в областта и имат възможност да вземат мерки, за да живеят по-добре жителите на Област Разград. Пет конкретни проблема да решим, това е равностойно на 1 тон злато.“ – каза Областният управител. Той апелира не само в този формат, а и в други проблемни сфери, институциите да работят и дават най-доброто от себе си за това Област Разград да дава пример на цяла България.

   На заседанието на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград бяха обсъдени и приети отчетът за дейността на съвета през 2016 г. и плана за дейността през 2017 г., като за всеки от документите участниците в Съвета си дадоха едноседмичен срок, ако имат допълнения, да ги представят. На ротационен принцип бе променен съставът на Областния оперативен щаб към Областния съвет, той вече е 10 вместо 9-членен и включва:  Светлин Симеонов – главен експерт в Областна администрация Разград; Ахтер Велиев – Кмет на община Завет, представляван от Халиме Добруджан – Главен секретар на Община Завет; Димитринка Купринджийска – Председател на Районен съд Исперих;  Любомир Георгиев – Районен прокурор в Районна прокуратура Разград; Ани Петьова Василева – Полицейски инспектор в сектор ООРТП, отдел „Охранителна полиция” и Областен координатор по домашното насилие в Областна дирекция на МВР Разград; Росица Калинова – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Кубрат; Д-р Селиме Карагьозова – Председател на Сдружение на общопрактикуващите лекари в област Разград; Атанас Дончев – Началник на Регионално управление на образованието Разград; Георги Милков – Председател на УС на СНЦ „Център на НПО в гр. Разград”, Росен Аврамов – Директор на Център за обществена подкрепа към СНЦ „Жанета”, гр. Разград.

   На заседанието бе представена и обсъдена Програма за превенция на домашното насилие в учебните заведения с препоръка да бъде прилагана в училищата в Област Разград.Към началото на страницата