Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“

27.06.2017

    Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен като представител на Северен централен район участва в Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в София днес. 

    Заседанието бе открито от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, в дискусиите участваха експерти от министерството и Управляващия орган, както и представители на Европейската комисия. На заседанието бе представен Годишният доклад за изпълнение на Оперативната програма за 2016 г., обсъдени бяха и променив плана за оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

     Сред проектите по ОП „Региони в растеж“, които се реализират на територията на Област Разград в момента, са: проектът на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт на пътя Търговище – Разград, проектът на община Разград „Паркоустрояване на зелените площи в жк „Орел“ и проектът на община Исперих „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“-Исперих“.

    Областният управител Гюнай Хюсмен апелира всички потенциални бенефициенти да бъдат още по-активни в подготовката на проекти по оперативните програми, както и да са стриктни в тяхната реализация в интерес на Област Разград и жителите й.Към началото на страницата