Заместник областният управител Евгени Драганов присъства на представянето на проекта „Опознай тъмната си страна“

26.06.2017

    Заместник областният управител Евгени Драганов бе сред гостите на представянето на проекта „Опознай тъмната си страна“ на Превантивния клуб в ППМГ „Акад. Н.Обрешков“-Разград.

    Гимназията е едно от 11-те училища, на които община Разград по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни отпусна финансиране за реализация на проекти.

    По проекта на ППМГ деветима тийнейджъри и две преподавателки – Даниела Куманова и Стоянка Димитрова – са подготвили занятие, наречено „мобилна антибулинг класна стая“. Целта на урока е учениците да се запознаят с две техники за разрешаване на конфликтни ситуации в училище - АЗ-послание и метода „Сандвич”. Занятието вече е тествано в част от класовете в ППМГ, предстои да бъде изнесено и пред останалите 500 ученика в училището.

    На презентацията днес бяха поканени представители на останалите 10 училища, в които се реализират проекти на Превантивни клубове. Деца и учители заедно решаваха тестовете, свързани с овладяване на техниките за разрешаване на конфликтни ситуации. В края на урока всички получиха видеоклип и презентация на занятието и на електронен носител, за да използват този урок в своето училище.

    В края на урока секретарят на МКБППМН Диана Господинова поздрави учениците и преподавателите, работили по проекта „Опознай тъмната си страна“, нарече идеята им нетрадиционна и много хубава.Към началото на страницата