Областният управител съдейства за решаване на проблем с неработещ асансьор в държавна институция

22.05.2017

    Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен съдейства за разрешаване на проблем с неработещ асансьор в държавна институция.

    Гражданите, на които се налага да използват услугите на Служба геодезия, картография и кадастър към Изпълнителната агенция по геодезия, картография и кадастър, от месец февруари изкачват пеша стълбищата до шести етаж в сградата на Дома на техниката. Тогава фирмата, която поддържа асансьора в сградата, се отказва от тази дейност. Собствениците на имота – Сдружение с нестопанска цел Дом на техниката с 68,28% от идеалните части на сградата и СГКК-Разград към ИАГКК - на общо събрание вземат решение да приемат предложението на друга фирма, която иска преди да започне обслужването, да извърши основен ремонт на асансьора. Необходимата за това сума е 3000 лв. Управата на разградското представителство изпраща преписка до ИАГКК за осигуряване на  необходимото финансиране. Официален отговор все още не е пристигнал и асансьорът продължава да не работи.

    След публикация в регионалния вестник „Екип 7“ в понеделник сутринта Областният управител Гюнай Хюсмен също изкачи стъпалата до гишетата на ИАГКК. След среща с временно изпълняващият длъжността началник на службата инж. Анета Гьокова той се ангажира да се свърже с ръководството на Агенцията, за да постави пред тях проблема със затрудненото  обслужване на гражданите.

    От проведения по-късно разговор на Областния управител Гюнай Хюсмен с изпълнителния директор на ИАГКК инж. Мима Чалева стана ясно, че проблемът е в некоректно попълнения протокол от събранието на етажната собственост в сградата. В него не е описано кой собственик каква част от ремонта трябва да финансира. При коректно попълнен документ Изпълнителната агенция веднага ще отпусне исканите средства – заяви пред Областния управител на Разград инж. Чалева. Утре, 23 май, Областна администрация-Разград организира среща между двамата собственици, на която ще бъде представена гледната точка на ИАГКК и се очаква проблемът да бъде решен.

   Областният управител Гюнай Хюсмен благодари на редакцията на „Екип 7“ за поставянето пред обществеността на този наболял проблем. Г-н Хюсмен припомня, че подобряване на отношението на държавните институции към гражданите е приоритет в неговата работа като Областен управител на Разград.Към началото на страницата