Областният управител проведе работна среща с ръководителите на териториалните структури на централната изпълнителна власт в област Разград

16.05.2017

    Днес, 16 май 2017 г., в зала 712 на Областна администрация Разград, по инициатива на г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на област Разград, се проведе работна среща с ръководителите на териториалните структури на централната изпълнителна власт в областта.

   Срещата имаше опознавателен характер и целеше постигане на добро ниво на координация и взаимодействие между всички институции в работата за просперитета на област Разград.

   В събитие взеха участие представители на 30 регионални институции от област Разград, както и на местните медии.

    В първата част на срещата ръководителите на институциите в областта направиха кратко представяне на административния си опит и на структурата и числеността на персонала в поверената им институция и очертаха основните приоритети в тяхната работа.

   Г-н Хюсмен също представи своите приоритети в предстоящата му дейност като Областен управител, като подчерта, че освен задълженията си като орган на изпълнителната власт в област Разград, който осъществява държавното управление в региона, основен акцент в работата му ще бъде ускоряването на социално-икономическото развитие на областта.

   Като една от основните си задачи, той изтъкна подобряването на пътната инфраструктура в региона.

    Г-н Хюсмен заяви, че ще очаква активност и инциативност от страна на всички ръкодители на институции и екипна работа в дейностите за развитието на областта, като ги увери, че в този процес ще могат да разчитат на неговата подкрепа.

    Той подчерта, че е запознат с дейността на институции в област Разград и изрази мнение, че по отнoшение на професионализъм в работата, част от тях са сред най-добрите на национално ниво.

    Областният управител посочи, че една от основните му препоръки на първо време е предприемането от всички институции на мерки за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса. Според него, всички потребители на административни услуги имат право на качествено обслужване, което да им се предоставя с дължимото внимание и уважение.

    Основните принципи на доброто административо обслужване, които г-н Хюсмен заяви, че трябва да бъдат следвани, бяха представени в презентация от г-н Светлин Симеонов – главен експерт в Областна администрация Разград. Сред основните моменти в презентацията бяха изискванията за любезно и отзивчиво отношение към всички потребители, създаването на достъпна и удобна среда при обслужването на гражданите, бързото, опростено и компетентно обслужване, оказването на съдeйствие при попълване на документи и др.

   Областният управител подчерта, че са налице редица добри практики в това отношение на институции от област Разград, които трябва да се вземат за пример, но и моменти, които следва да се подобрят. Във връзка с това, той призова всички институции да изработят своя визия за подобряване на административното обслужване и да запознаят с нея своите служители.

    В края на работната среща Областният управител благодари за участието в събитието и заяви, че ще очаква, в срок от две седмици ръководителите на институциите да му представят своите актуални задачи и потребности от подкрепаКъм началото на страницата