Областният управител Манол Кившанов присъства на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

05.05.2017

    Днес, 05.05.2017 г., се проведе областният етап на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – 2017 г.

    На събитието присъстваха, Манол Кившанов - Областен управител на Област Разград, комисар Ивайло Йовчев - директор на ОД на МВР – Разград.

    Г-н Манол Кившанов поздрави Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” които са организатори на това мероприятие.  Изказа своята благодарност на участниците в ученическото състезание, за тяхната смелост и ентусиазъм да се включат в нелеката надпревара. Пожела успех на всички ученици в състезанието.

    Участие взеха 31 младежи, ученици от училищата от Община Разград – училище ОУ „ Васил Левски“ и ОУ „ Никола Икономов“, Исперих, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян. Като отборите бяха 7 с по четири участника, двама статисти и един от БЧК.

    Състезанието премина през няколко Модула „Действия на учениците при наводнения“, „Действия на учениците при земетресения“, „Херметизация на прозорец, врата и отдушник“, „Защита на хранителни продукти от радиоактивно замърсяване“, „Оказване на първа до лекарска помощ“, „Уреди за първоначално пожарогасене и начин на действие с тях“.Към началото на страницата