Областният управител на област Разград направи първа копка за изграждане на птицеферма на стойност 1 500 000 лева

03.05.2017

    Днес, 03.05.2017., в село Сушево, община Завет, Областният управител на област Разград Манол Кившанов направи първа копка на обект „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета-бройлери“.

    Инвестицията ще бъде реализирана със средства по проект „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета-бройлери“, финансиран по Договор за финансова помощ № 17/04/1/0/03123/22.04.2016 г. по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

    Общата стойност на инвестицията е 1 500 000 лв., като одобрената финансова помощ по проекта е 776 542,05 лв. В птицефермата ще се отглеждат 40 000 броя пилета-бройлери.

    Бенефициент по проекта е Леда Сюлейманова Велиева – местен бизнесмен.

    На събитието присъстваха Областният управител Манол Кившанов, арх. Денис Татар – Зам. кмет на община Завет, г-жа Атике Ешреф – кмет на село Сушево, представители на Общинска служба по земеделие, гр. Завет, на местния бизнес и на изпълнителя на обекта „Антора“ ЕАД.

    Г-н Кившанов заяви, че благодарение на активни земеделски стопани, област Разград продължава да се развива като район с модерно животновъдство.

   Той подчерта, че тази инвестиция в селски район,  ще допринесе за решаването на проблема с обезлюдяването и безработицата в малките населени места.

   Областният управител пожела успешно развитие и разрастване на бизнеса на инвеститора.Към началото на страницата