Заместник областния управител Нурие Црънгалова бе гост на Дома за стари хора по повод „Европейски ден на солидарността между поколенията

27.04.2017

    Днес, 27.04.2017г., Заместник областния управител Нурие Црънгалова бе гост на провеждащия се за втора година в Разград, „Европейски ден на солидарността между поколенията“. Организатори на събитието бяха Народно читалище „Развитие 1869“, Дом за стари хора – гр. Разград и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“. В салона на ДСХ, деца от музикалната и балетната школа към читалището поздравиха възрастните хора с богата художествена програма. Към тях се присъединиха читалищният състав за стари градски песни „Блян“ с ръководител Десислава Македонска, а след тях в програмата се включиха и потребители от Дома за стари хора и центъра за ВХУ„Подай ръка“.

   В своето приветствие към участниците в тържеството, г-жа Црънгалова обърна внимание на факта, че солидарността между поколенията има ключова роля за развитието на по-справедливо и устойчиво общество, в отговор на икономическите и социални предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз днес. Тя е възможна, когато хората от различните поколения се срещат, общуват и действат заедно, въз основата на взаимно разбиране и зачитане. Важността на този Ден произтича от неоспоримия факт, че обществото функционира чрез свързаността на хората в семейството, професията и обществото и за развитието му е нужна приемственост и развитие на доброто сътрудничество между поколенията във всички сфери на обществения живот..

   Приветствието завърши с пожеланието, младите да се учат от опита и мъдростта на възрастните, а възрастните да са открити към помощта на младите към приспособяване в нашето динамично и модерно в технологично отношение време.Към началото на страницата