Предстоящо заседание на Комисията по заетост

10.04.2017

    Във връзка с реализация на схема „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в периода от 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. е проведена процедура по набиране на заявки от работодатели по схемата. С цел ефективно изпълнение, е предвидено приетите заявки да се разглеждат и оценяват първоначално от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

    С оглед изложеното и във връзка с писмо № 20-07-21/06.04.2017 г. от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе, Областният управител Манол Кившанов свиква редовно заседание на Комисията по заетост на 12.04.2017 г. (сряда) от 14.00 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

   1. Кратка информация за схема „Обучение и заетост на младите хора“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.   

   2. Оценка на подадените заявки от работодатели в Област Разград по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост на младите хора“.Към началото на страницата