15 години Област с административен център Разград

24.02.2014

Стоян Ненчев събра всички областни управители на Област Разград за периода от създаването на административните центрове, които са вземали решения за развитието и просперитета на Област Разград от 1999 година насам

С УКАЗ №1 от 5.01.1999 г. за утвърждаване границите, административните центрове на области и общини, включени в тях, издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.1999 г. се казва, че „На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България” се утвърждава Област с административен център град Разград, в която се включват общините: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян.

15 години след издаването на Указа на Президента, настоящият областен управител Стоян Ненчев инициира среща с областните управители на Област Разград от 1999 г.

Доайенът Димитър Мочев, Пейчо Георгиев, Бехчет Сюлейман, Наско Анастасов и д-р Валентин Василев останаха приятно изненадани и изразиха своето задоволство, че имат възможността да присъстват на тази емоционално-делова среща. Разговорите им се фокусираха върху теми с административен характер. Коментирани бяха актуални за областта въпроси, свързани с важни стъпки в развитието на Област Разград.

В книгата на Областния управител на Област Разград всеки един от тях остави своето послание за поколенията.

Стоян Ненчев получи поздравления от своите колеги, които му пожелаха здраве и да продължава да работи за благото на Област Разград.Към началото на страницата