ЗАВЪРШИ РЕАЛИЗИРАНИЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД ПРОЕКТ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ”

28.02.2017

    Днес, 28 февруари 2017 г., от 14.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Разград се проведе заключителна пресконференция по проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

    В събитието взеха участие представители на медиите, здравни медиатори, представители на местни власти, на Областен информационен център, както и участвали в проекта младежи.

    Представена беше презентация за изпълнените в продължение на 3 месеца дейности по проекта: проведените срещи-дискусии с младежи от селата Голям извор и Хърсово, обучителни семинари, проведения опознавателен тур от работни срещи с местните и регионални власти, осъществените първи инициативи от местните младежки инициативни групи и реализираните срещи за мултиплициране на модела в малки населени места в община Самуил.

    Целта на проекта беше активизиране на младите хора в селата Голям Извор и Хърсово, община Самуил и мултиплициране на модела в други малки населени места от общината. 

    Изпълнението на проекта беше подкрепено от Областна администрация Разград.

    В рамките на проекта беше приложен на практика модел на стимулиране на общностното развитие в малките населени места, с двигател младите хора.

    Благодарение на проекта 40 младежи придобиха компетенции за образователна и професионална реализация и за местно общностно развитие, и се запознаха с работата на местните и регионални власти, благодарение на инфотурове с работни срещи с институции в гр. Разград и с. Самуил.

    С учредяването по проекта на местни младежки инициативни групи в селата Голям извор и Хърсово бяха създадени подходящи условия младежите в селата Голям извор и Хърсово да поставят публично свои проблеми и да ги разрешават, участвайки по-активно в процесите на вземане на решения и формулирането на политики.

    Тези групи ще бъдат двигател на общностното развитие в населените си места.

    Младите хора от местните младежки инициативни групи в селата Голям извор и Хърсово вече организираха първите си доброволчески инициативи. Младежите от Голям извор решиха да организират работилница за саморъчно изработване на мартеници, които след това да раздадат на представители на институции,  с които работят, на деца от учебни заведения, както и на представители на уязвими групи.

   Младите хора от Хърсово избраха темата на доброволческата инициатива на свое заседание. Те решиха да се включат в доброволческа кампания за набиране на средства за лечението на дете от с. Хърсово.

   В края на събитието младежи, участвали в проекта подариха на присъстващите саморъчно направени от тях мартеници.Към началото на страницата