Областният управител Манол Кившанов се срещна с представители на Национален младежки форум

24.02.2017

    Днес, 24 февруари 2017 г., Областният управител Манол Кившанов проведе работна среща с представители на национално представената организация Национален младежки форум - Илина Мутафчиева - председател, Георги Мерджанов – зам. председател „Местни младежки политики” и Александра Мирчева – зам. председател „Международна дейност”.

    Национален младежки форум е най-голямата формална младежка платформа в България, обединяваща 41 активни младежки организации.

    Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

    Целта на работната среща беше установяване на диалог и полагане основите на дългосрочно сътрудничество.

    Областният управител запозна представителите на сдружението, които за първи път посещават нашата област, с работата на Областна администрация Разград в покрепа развитието на младежта.

    Г-н Кившанов сподели, че администрацията изпълнява дългосрочна политика на подкрепа на младите хора в областта, като дава възможност на младежите да придобият практически опит в регионалната институция, чрез участие в проекти и програми като „Студентски практики”, „Старт в кариерата” и Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация.

    „Областна администрация Разград оказва активно съдействие на младежки неправителствени организации в областта. Администрацията подкрепи създаването на Младежки информационно-консултантски център в гр. Разград от сдружение „Младежки форум 2001-Разград”, както и изпълнението на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, целящ активизиране на младите хора в малки населени места в областта“, каза още г-н Кившанов.

   През 2016 г. Областният управител подкрепи и включването на област Разград в националната кампанията под надслов „Толерантен ли си?”, в рамките на националния проект „Младежки мултиплаери за интеркултурен диалог”, с поредица от събития, организирани от сдружение „Център на НПО в Разград”.

    Представителите на сдружение „Национален младежки форум” декларираха готовност за съдействие при изготвяне на стратегически документи в сферата на развитието на младежта и представиха своите актуални инициативи като Местна и Национална младежка академия.

    Те информираха, че младежи от област Разград ще имат възможност да кандидатстват за участие в планираната за есента на 2017 г. Национална младежка академия, насочена към развитие и усъвършенстване на лидерските и комуникационните си умения на млади хора от цялата страна. Възможно е и провеждане на Местна младежка академия, в случай на съдействие от общинските администрации.

    Младежите от Национален младежки форум изразиха отличните си впечатления от гостоприемството и осъществения открит и ползотворен диалог.Към началото на страницата