Съвместна пресконференция на Областния управител на област Разград и ректорското ръководство на Русенския университет

22.02.2017

   Днес, 22 февруари 2017 г. в Областна администрация Разград се проведе съвместна пресконференция на Областния управител на област Разград и ректорското ръководство на Русенския университет на тема: „Русенски университет „Ангел Кънчев” – възможности за обучение”.

    Събитието се провежда за втора поредна година и има за цел да запознае завършващите средното си образование младежи от област Разград с възможностите за обучение, които предлага Русенски университет „Ангел Кънчев”.

   Участници в пресконференцията бяха представители на Областна администрация Разград, ректорското ръководство на Русенския университет, доц. д.н. Станка Дамянова – директор на Филиал-Разград и представители на местните медии.

    Пресконференцията бе открита от зам. областния управител Нурие Црънгалова. Тя приветства участниците в срещата, като подчерта, че Областна администрация Разград работи в тясно сътрудничество и има редица общи инициативи с Русенския университет и филиала на висшето учебно заведение в град Разград.

    „Областният управител на област Разград има сключен меморандум за разбирателство с Ректора на Русенския университет за създаване на Форум за регионално съгласие и сътрудничество, включващ областите Русе, Разград, Силистра и Търговищес цел съвместна работа, насочена към развитето на човешкия, научноизследователския и иновационния потенциал на региона. С Русенския университет работим и по съвместни проекти. През 2016 година Русенският университет и Областна администрация Разград организираха полезно обучение по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии за над 40 представители на държавните и общински администрации, на училища и читалища в областта. Отлични условия за провеждане на обучението осигури Филиала на университета в Разград. В момента служители на Областна администрация Разград са включени в проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, каза още г-жа Црънгалова.

    „Считам, че Русенският университет е сред основните фактори в развитието на човешките ресурси, научната дейност и социално-икономическото развитие в региона. Университетът е избор за развитие на голяма част от младите хора от област Разград и партньор на бизнеса в научноизследователски разработки и иновации“, завърши словото си заместник областният управител.

    Ректорът на университета проф. д-р Велизара Пенчева представи възможностите за обучение, които предоставя РУ за младите хора.

    Един от най-престижните университети в България е с академичен състав от над 400 преподаватели, половината от които са хабилитирани. Университетът е лидер в академичния обмен на студенти по европейската програма ЕРАЗЪМ + възможност за обучение в чужбина и взаимното му признаване.

    През 2012 г. учебното заведение е акредитирано с оценка 9,28 от възможна 10. В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и др.​

   Университетът е предпочитан сред 9 000 студенти. Обучават се и над 500 чуждестранни граждани от 17 страни. През учебната 2016/2017 г. Русенският университет обучава студенти в 52 бакалавърски, над 80 магистърски специалности и в докторантура​ в 8-те факултета.

   Предпочитаните от студентите специалности са : „Кинезитерапия“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Право“ и др.

   На разположения на студентите са 6 общежития с 2 100 легла. За тяхното свободно време университетът разполага със спортни зали и игрища, почивни бази, дискотеки и др.

    На срещата бе изложен  и стремежът на академичната структура да отговаря на условията на бизнеса и пазара. За целта е изграден университетски информационен портал за бизнес партньори.Към началото на страницата