Съвместна пресконференция на Областния управител на област Разград и ректорското ръководство на Русенския университет

20.02.2017

   На 22 февруари 2017 г., от 10.00 часа, в зала № 712 на Областна администрация Разград ще се проведе съвместна пресконференция на Областния управител на област Разград и ректорското ръководство на Русенския университет на тема: „Русенски университет „Ангел Кънчев” – възможности за обучение”.

   Събитието се провежда за втора поредна година и има за цел запознаване на завършващите средното си образование младежи от област Разград с възможностите за обучение, които предлага Русенски университет „Ангел Кънчев”.Към началото на страницата