Областна администрация раздаде предварителните избирателни списъци на общините от областта

09.02.2017

    Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 година, и на основание на определените срокове, днес, 09.02.2017 г., в Областна администрация Разград бяха раздадени по график предварителните избирателни списъци на упълномощени представители на общините в област Разград.

    Те ще бъдат публикувани на интернет страниците на общините, както и изложени на видно място в района на съответната избирателна секция, определено със заповед на кмета на общината, на основание чл. 41, ал. 3 от ИК, в срок не по-късно от 13.02.2017 г.

   В изпълнение на ангажиментите си по организационно-техническата подготовка на изборите, към момента в област Разград са извършени следните мероприятия:

- Областният управител и Областна администрация Разград са създали условия за работа на РИК Разград, като са предали на комисията всички необходими материали и консумативи;

- Изработени и предадени за работа са и 3 бр. печати на РИК. При необходимост се осигурява необходимият брой транспортни средства. РИК Разград се помещава в сградата на община Разград, ст. №106, /първи етаж/ и оперативното взаимодействие и комуникация се осъществяват ежедневно;

- Със заповед е сформиран организационно-техническият екип на администрацията, като е предадена необходимата информация на Министерски съвет, ЦИК и общинските администрации в областта;

- Изискани и получени са данните за сформираните и действащи технически екипи на общините;

    За своевременното изпълнение на задачите по оперативно-техническата подготовка на изборите, детайлно са разучени и стриктно се следят сроковете, съгласно хронограмата на изборния процес, както и оперативните срокове в решенията на ЦИК и указанията на Министерски съвет.Към началото на страницата