Иван Борисов - Факта, че някои животни са реагирали положително на първата проба, която е кожна проба съвсем не означава, че тези животни са болни наистина от тубекулоза

19.02.2014

Предстоят още няколко проби, компетенцията по които има изцяло Националната лаборатория към Българската агенция по безопастност на храните. Предприети са мерки с РЗИ по обследване на всички хора, които имат пряк и индиректен контакт с тези животни

В един от регионалните вестници е поместена статия, която коментира важен и сериозен проблем на територията на Област Разград и по-точно проблема налерен туберкулоза в с. Лудогорци, Община Исперих.

Зам.-областният управител Иван Борисов внесе яснота и даде своето становище: „Не приемам констатиция във въпросната статия, с която се прокарва идеята, че Областна администрация – Разград има намерение да потули този проблем и да не даде отговор по него на медиите в региона, защото е направила закрито заседание по този въпрос.”

Борисов припомни, че отношението на политическия кабинет от новата областна управа спрямо медиите е доста по-различно от това на предишната областна управа. Заради този факт и поради сериозността на проблема не бе направен публичен коментар до настоящия момент /19.02.2014 г./, защото сложността и важността на въпроса са много големи и има широк обществен отзвук. До голяма степен зависи как в първи вариант ще бъде предложена информацията на обществеността – допълни Борисов.

Зам.-областният управител поясни, че заседанието, инициирано в понеделник /17.02.2014 г./ е имало за характер изясняване на ситуацията около това заболяване, което се разбрало, че съществува от 2012 г.  и за съжаление административни служители от най-висш ранг са неглижирали този проблем по неизвестни към момента причини.

Към настоящия момент не можем точно да заявим размера на този вид заболяване, както по отношение на животните, така и по отношение на човешкия фактор. Точният брой на заболелите животни ще бъде установен едва когато всички видове проби, относно заболяването бъдат ясни. Тези проби се правят на четири етапа и факта, че някои животни са реагирали положително на първата проба, която е кожна проба съвсем не означава, че тези животни са болни наистина от тубекулоза. Към момента не можем да дадем точен отговор колко са болните животни, коментира Борисов.

Борисов помоли, когато се правят тълкования по този въпрос да бъдат достатъчни обективни и ясни, защото всичко обратно се възприема от широката общественост като форма на едва ли не на апокалипсис.

Към момента са обследвани 92-93 животни във въпросната ферма в с. Лудогорци, които на първи етап дават положителна индикация. Предстоят още няколко проби, компетенцията по които има изцяло Националната лаборатория към Българската агенция по безопастност на храните.

Предприети са мерки с РЗИ по обследване на всички хора, които имат пряк и индиректен контакт с тези животни, стана ясно от коментара на Иван Борисов.Към началото на страницата