Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Разград заседава днес

17.11.2016

   Днес, 17.11.2016 г. в Областна администрация се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Разград, председателствано от зам. областния управител Нурие Црънгалова.

   По решение на Общото събрание на ООН, всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

   Във връзка с това, г-жа Црънгалова запозна участниците в заседанието с писмо на Министъра на вътрешните работи и Председател на държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

   „На 20 ноември тази година отдаваме нашата дълбока почит към загиналите при пътни инциденти, към онези, чиито още рани не могат да бъдат заличени и продължават да страдат, и да изкажем съболезнования към близките им“, се казва в писмото и се апелира, в памет на жертвите да мобилизираме нашите усилия на всички нива и поведем битка за живота на пътя.

    „Всеки живот си заслужава. Да привлечем вниманието на семействата, учебните заведения, институциите на централно и местно ниво, органите и неправителствените организации и поведем борба за налагане на нова култура в пътното движение, основана на знания, умения и уважения между хората“, се казва още в писмото на Министъра на вътрешните работи до областните управители.

   По време на комисията, инж. Иван Иванов от Областно пътно управление Разград представи информация за готовността на републиканската пътна мрежа за движението на моторните превозни средства през есенно-зимния период.Той увери присъстващите, че от 01.11.2016 г. ОПУ Разград е в режим на зимно поддържане. В периода 25-26 Октомври 2016 год. е била извършена проверка, относно готовността на фирмите изпълнители по договора за зимно поддържане на РПМ, през сезон 2016/2017 г. Налични са общо 87 бр. машини, при изискуеми 84 бр., като към момента 84 са изправни. По РПМ на ОПУ Разград са определени 14 места, на които ще бъде позиционирана изнесена техника преди очакван снеговалеж. Разпределението е такова, че максимално бързо да бъдат обхванати всички първостепенни направления в областта.

   По трета точка от дневния ред, началник на сектор „Пътна полиция"  главен инспектор Диян Симеонов запозна присъстващите с предприетите мерки за подобряване на безопасността на движението по път II-49 „Разград – Кубрат”, в участъка от км 38+319 до км 39+417.

   Той представи основните характеристики на път II-49, кръстовището на път II-49 и ул. „Средец“, с. Стражец и съществуващо положение, както и четири варианта на проектно предложение.

   Стана ясно, че при реализирането на Вариант 4, би се постигнало ефективност по отношение на разходите, мерки за намаляване на скоростта на движение, както и на честота и тежестта на ПТП.

   Според този Вариант, за намаляване линейната скорост на движещите се МПС в реалните стойности на въведеното ограничение от 50км/ч при наличен надлъжен наклон е предвидено изграждане по двете пътни платна на напречна „шумна маркировка" - М20, съгласно чл. 426 НАРЕДБА № 2 17.01.2001 г. на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

   На следващо място е предвидена светлинна сигнализация тип „бягащ пешеходец". Целта на този тип светлинна сигнализация е по ясното обозначаване на пешеходните пътеки по двете пътни платна. Характеризира се с висока ефективност при мрачно време или при тежки метериологични условия-сняг, дъжд или мъгла.

   Светлинната система е монтирана чрез метални конзоли. Целесъобразно е оптичната система да бъде изградена с LED светлини, както и управляващ електронен блок, осигуряващ последователното светене на трите светлини, което създава "бягащ" ефект в съответствие с на изискванията на БДС и НАРЕДБА №17/23.07.2001г. на МРРБ за регулиране на движение по пътищата със светлинни сигнали.

  • Изграждане на насочено осветление на пешеходните пътеки, монтирано върху металните конзоли на светлинната сигнализация тип „бягащ пешеходец".
  • Изграждане на метални парапети успоредно на оста на разделителната ивица, контролиращи пешеходния поток, насочван за пресичане на пътните платна, само на пешеходните пътеки.

   Предложеният Вариант 4 бе приет единодушно от членовете на комисията.

   Становището, относно спешните мерки за подобряване на безопасността на движението в цитирания пътен участък ще бъде изпратено на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Областния управител на област Разград.

   В заседанието днес взеха участие и тримата „мениджъри“ - възпитаници на ПГИ „Робер Шуман“ гр. Разград и ПГ „Васил Левски“ гр. Исперих, във връзка с инициативата „Мениджър за един ден“ на фондация JA Bulgaria. В рамките на деня те ще се запознаят с дейностите в администрацията и с това как Областният управител и неговите заместници  провеждат държавната политика на територията на областта.Към началото на страницата