Заседание на Областната епизоотична комисия, във връзка с предприемане на превантивни мерки срещу африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците

15.11.2016

   Днес, 15.11.2016 г., в Областна администрация Разград се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, ръководено от зам. областния управител Виолета Тодорова.

    На срещата присъстваха зам. кметове на общините в област Разград, представители на ОДБХ, ОД на МВР - Разград и Ловно-рибарско дружество „Сокол“ - Разград.

   Конкретен повод за свикване на комисията и основен акцент в нейния дневен ред бе предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на опасността от проникване на територията на страната и областта на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците, както и на мерки за недопускане на заболяването африканска чума по свинете.

   Директорът на ОДБХ - Разград д-р Драмалиев запозна участниците в заседанието с актуалната епизоотичната обстановка, по отношение на болестта африканска чума по свинете(АЧС) и инфлуенца по птиците.

   Д-р Драмалиев изрично подчерта, че заболяването африканска чума по свинете не е опасно за хората и в България до този момент няма регистрирани случаи на болни животни. Регистрирани са вече случаи на болестта в Молдова, както и в съседна Румъния.

   Д-р Юлиян Йорданов от ОДБХ - Разград разясни, че африканската чума по свинете се предизвиква от ДНК – вирус, който не е опасен за здравето на човека. Той уточни, че дивите прасета се явяват основния преносител на болестта. Най-често наблюдаваните симптоми са висока температура, цианози по кожата (червеникаво-сини петна) и подкожни кръвоизливи – най-вече по ушите, опашката, крайниците, гръдната и коремната област, повръщане, диария (понякога кървава) и очни изтечения, аборти, нарушена координация 24-48 часа преди смъртта. Д-р Йорданов уточни, че няма ваксина или медикаменти за предотвратяване на заразяването с АЧС.

   Превантивните мерки включват информиране на кметовете и председателите на ловните сдружения на територията на Област Разград за симптомите, проявлението и разпространението на заболяването, както и за актуалната епизоотична обстановка. Ще бъде разписан начина на вземане, съхранение, опаковане и предаване на ветеринарните лекари на проби от отстреляни и намерени мъртви животни. Акцентира се върху мерките за биосигурност в животновъдните обекти и задължението при всеки случай на съмнение за заболяването незабавно да информират ветеринарен лекар.

    Засилват се мерките за проследяване и контрол на движението на домашни свине, според типа животновъден обект, като особено внимание се обръща на движението на свине от и към  типа "заден двор".

   Специалистът по лова в ЛРД „Сокол“ инж. Лилов информира присъстващите, че вече са проведени срещи с ловните дружинки, проведени са инструкции, всички са запознати с признаците на заболяването. Той сподели, че ловците срещат трудности  при изследването на убитите диви свине, тъй като всяка проба трябва да се носи за изследване в Русе или в някой друг град. Предложи да се направи всичко възможно лабораторията в Разград да бъде акредитирана, за да може да извършва такива изследвания, като помоли за съдействие Областна администрация.

   На заседанието си Областната епизоотична комисия прие превантивни мерки, препятстващи навлизането на територията на страната и областта на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците.

   Д-р Йорданов запозна присъстващите с оценка на риска от проникване на заболяването по време на есенната миграция на дивите прелетни птици през 2016-2017 г.

   На 04.11.2016 г. HPAI H5N8 вирусe установен при умрял лебед в Унгария и в стопанство за пуйки за угояване. В Полша също е бил установен такива случаи при намерени ням лебед, диви гъски и чайки, в близост до границата с Германия.

   Стана ясно още, че „Грипът“ по птиците засяга голям спектър от домашни и диви птици. Заболелите от инфлуенца птици са с разрошени пера, омърлушени, липсва апетит, установява се намалено яйценосене, посиняване и оток на гребена и менгушите или са с цялостен оток на главата. Проявяват също тежки увреждания на дихателната система - кихане, кашлица, хрипове, изтечения от очите, диария, нервни признаци, парализа и смърт.

   Установяването за период от 8 дни на високопатогенни подтипове на инфлуенца по птиците в Унгария, Полша, Австрия, Германия и Холандия е показател за развитието на интензивна епизоотия още в началото на прелетния сезон на дивите мигриращи птици.

   Предвиждат се съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловните сдружения и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви, мигриращи или синантропни птици. Извършване на засилен ветеринарномедицински контрол на пазарите на птици на територията на областта. Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологчни изследвания на домашни и диви птици.

   Собствениците на птицевъдни обекти, в т.ч. такива обекти тип „заден двор" да спазват следните противоепидемични мерки: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите, както и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, с който се изхранват птиците трябва да се съхранява в закрити помещения. В птицевъдните обекти трябва да се създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от другите видове домашни птици. При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар.

   Областният управител ще изпрати писма до кметовете на общините на територията на област Разград, които да разпоредят свикване на общинските епизоотични комисии, с цел предприемане на превантивни мерки на територията на съответната община, за предотвратяване на опасността от проникване на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците, както и на мерки за недопускане на заболяването африканска чума по свинете.Към началото на страницата