Семинар на тема „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“ се проведе днес в Областна администрация Разград

09.11.2016

   Днес, 09.11.2016г., в заседателната зала на Областна администрация Разград, под ръководството на заместник областния управител г-жа Нурие Црънгалова, в изпълнение на указания дадени в писмо с вх. № 04-10-009/07.09.2016 г. на министъра на вътрешните работи, се проведе семинар на тема „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“.

   При откриването му г-жа Црънгалова подчерта необходимостта и важната роля на доброволните формирования, изразявайки убеждението си, че те ще бъдат истински помощници в трудни ситуации при защита на населението.

   Присъстваха  представители на общините от областта, имащи задължения по Закона за защита при бедствия, служители на Областна администрация Разград и служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

   В хода на семинара бяха дискутирани въпроси, относно актуалното състояние на доброволните формирования на територията на областта: брой доброволци, преминато обучение и/или предстоящо провеждане на такова, екипировка, застраховки, готовност за участие в превенцията, ограничаването или ликвидиране на произшествия и др.

   Г-н Георги Георгиев – началник група в РДПБЗН  представи изменението и промените в Закона за защита при бедствия и произтичащите от това промени в Наредбата за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования.

   В рамките на дискусията се обсъди ролята и мястото на всеки един член в съветите и принципите на взаимодействие и добра комуникация между институциите, с оглед прилагане на политиките за защита на населението, както и на програмите за превенция на критичната инфраструктура.

   Общините Кубрат, Исперих и Завет са преминали и трите модула на обучение на доброволните формирования. Общините Цар Калоян, Разград и Самуил са преминали първия модул на обучение. Единствено в община Лозница не е изградено такова. Предстои да бъдат регистрирани 15 доброволци, които са подали заявление и трябва да минат първия модул на обучение през месец декември. Общият брой на доброволците в област Разград е 75.

   Семинарът е в съответствие с изискванията на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Р България.Към началото на страницата