Семинар на тема „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“

08.11.2016

   Семинар на тема „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“ ще се проведе на 09.11.2016 г., (сряда), от 10.00 часа, в зала № 712 на Областна администрация Разград.

    Форумът се организира от Областна администрация Разград, в изпълнение на приетия „План за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България“ и с цел продължаване работата по изграждане и подобряване на организацията на дейността на доброволните формирования.Към началото на страницата