Филиалът на Русенския университет в Разград провежда традиционната си научна конференция

04.11.2016

   Представител на Областна администрация Разград участва днес, 04 ноември 2016 г. в традиционната двудневна  научна конференция с международно участие, на Филиала на Русенския университет в Разград.

   Тя се провежда на 04 и 05 ноември, и е продължение на форума, проведен в Русенския университет под надслов: „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация".

  Това ежегодно научно събитие е организирано съвместно с Дома на науката и техниката - Разград, Регионалния академичен център на БАН - Разград, Съюза на учените в България – клон Разград и се провежда под патронажа на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев.       

   Тематичните направления на форума са в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. Ще бъдат  представени 2  пленарни доклада и 52 научни доклади с актуална научна и производствена тематика. Авторите на най-добрите  доклади по секции ще бъдат отличени с Грамота и Кристален приз на Ректора на Русенския университет.

   Участници в конференцията са професори, доценти и научни работници от университети в София, Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Габрово, Стара Загора и др. В работата на форума ще вземат участие представители на научни организации от Румъния, Украйна, Македония, Русия, Испания и др., които работят по общи проекти с преподавателите от Филиала в Разград. В заседанията на конференцията  ще се включат и представители на почти всички фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите  и хранителни технологии.Към началото на страницата