Работна среща на Техническия екип по организационно – техническата подготовка за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум

25.10.2016

   Днес, 25.10., в Областна администрация Разград се проведе работна среща на Техническия екип по организационно – техническата подготовка за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г., и за произвеждане на национален референдум.

   Коментирани бяха въпроси, свързани с организацията на предстоящото раздаване на изборните книжа и обучение от ЦИК.

   Изборните книжа за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. ще пристигнат в Разград на 28.10. /петък/, а за избори за президент и вицепрезидент на републиката – на 31.10. /понеделник/.

   Съвместно с РИК, изборните книжа ще се раздават на общините на 04.11., сутринта, съгласно утвърден график.

   На 27.10.2016 г., от 10,30 часа в сградата на община Разград, ст. 102, членове на Обучителното звено на ЦИК ще проведат дистанционно обучение на РИК и представители на Областна администрация Разград, общинските администрации, други заинтересовани институции и участници в изборния процес, по предварително оповестен график и утвърдена програма.

   Броят на избирателните секции в област Разград е 201 /вкл. с подвижните секции/.

   С Решение № 3799-ПВР/18.10.2016 г. на ЦИК са определени секциите, в които ще има възможност да се проведе машинно гласуване. Те са 15 за областта: в община Разград – 11 секции, в община Исперих – 2 и в община Цар Калоян – 2 секции.

   ЦИК със свое Решение ще определи специални правила за провеждането и начина на машинно гласуване, което ще се публикува на интернет страницата на ЦИК, а също така, ще бъде раздадено и ще бъде на разположение на съответните СИК определени за машинно гласуване, наред с другите изборни книжа и материали.

   Одобреният тираж на бюлетините за отпечатване за национален референдум за областта е 146 000 бр.

   За изборите за президент и вицепрезидент на републиката, с Решение № 20-ПВР/13.10.2016 г. е одобрен тираж от 152 400 бр. бюлетини за отпечатване.Към началото на страницата