Двама министри посетиха общините Разград и Исперих

23.08.2016

   Визитата в област Разград на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и на министъра на земеделието и храните Десислава Танева започна с посещение на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка” и Дома за възрастни хора в гр. Разград.

   Заедно с областния управител Манол Кившанов, заместник-областните управители и кмета на община Разград – д-р Валентин Василев, министрите се срещнаха с ръководството и потребителите на двете социални заведения, след което посетиха и община Исперих, където присъстваха на официалното откриване на Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих.

   След кратка музикална програма, тържествено беше прерязана лентата на мултифункционалната сграда, в която се помещават Домашен социален патронаж, и зали за клубовете на пенсионерите и лица с увреждания, и обединява два проекта.

   Официалните гости имаха възможност да разгледат новата двуетажна постройка, изградена по проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ от 19.08.2013 г. на стойност 371 338 лв. без ДДС.

   С проект „Подобряване на център, предоставящ социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих“, на стойност 102 676 лв. беше осигурено пълно кухненско оборудване и обзавеждане, както за Домашния социален патронаж, така и за клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания. По този проект за нуждите на ДСП беше закупено специализирано транспортно средство – електромобил за пренос на готова храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“.

   В рамките на посещението си в Исперих министрите посетиха и базата на фирма „Белектра“ ЕООД, откъдето се отправиха към ИАР „Сборяново” и разгледаха Тракийската гробница.

   Посещенията на министри и заместник-министри се превърнаха в добра практика за дискутиране на актуални въпроси за област Разград и ангажирането им за решаване на конкретни проблеми в областта.

   Сътрудничеството и взаимодействието с представители на централната власт е едно от основните условия за просперитета и европейско развитие на нашата област, основата, на която всеки ден да надграждаме полезни инициативи в областта на икономиката, социалната сфера и международното сътрудничество.Към началото на страницата