Областна администрация Разград прие нови стажанти по Програма „Старт на кариерата”

01.08.2016

    Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Виолета Тодорова, главният секретар, и колективът на Областна администрация Разград посрещнаха днес, 01.08.2016 г., нови двама стажанти по Програма „Старт на кариерата” на Министерство на труда и социалната политика.

   Целта на програмата е насърчаване на заетостта за младежи до 29 годишна възраст. Изискванията за достъп на кандидатите за участие в подбора е да притежават висше образование, съответстващо на необходимото за заемане на конкретното работно място, да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ като безработни или заети лица, както и да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

   За период от девет месеца стажантите Айше Кьорева и Виктор Викторов, ще работят на пълен работен ден в Областна администрация Разград, като младши специалисти.

   Айше е бакалавър по „Финанси” от Икономическия университет във Варна, а Виктор е магистър по „Право” от Великотърновския университет.  

    Областна администрация се включва активно през последните години като партньор-работодател по Национална програма „Старт на кариерата”, осигурявайки подходящи работни места на част от кандидатстващите младежи.Към началото на страницата