Започнаха дейности по почистване на купола на джамия „Ибрахим паша“

12.07.2016

   Във връзка с опасността от разрушаване и за преустановяване на увреждането наразградската джамия „Ибрахим паша“, днес, 12 юли, работници на фирма „ТТ конструкт” започнаха дейности по почистване на купола на недвижимата културна ценност от саморасли треви, храсти и дървета.

   Подменени и възстановени са и всички счупени и липсващи стъкла на прозорците на сградата, за да се спре проникване на атмосферни води в интериора.

   Действията са в отговор на писмо от 15.03.2016 г. на Областния управител на Област Разград Манол Кившанов, в което той заяви пред Министерство на културата готовността си да предприеме неотложни действия по опазване на джамия „Ибрахим паша“ в гр. Разград и поиска разрешение за тяхното извършване.

   Горепосочените дейности се извършват съвместно с община Разград, под контрола на техническо лице, за да не се допусне нарушаване на покритието на покрива.

  Джамията „Ибрахим паша” е обявена за паметник на културата и е включена в каталога на ЮНЕСКО. Изградена е през 1616 г. и е третата по големина на Балканите.Към началото на страницата