Редовно заседание на Областната комисия „Военни паметници”

31.03.2016

   Днес, 31.03., заседава Областната комисия „Военни паметници”.

   Дневния ред на заседанието, председателствано от зам. областния управител Виолета Тодорова, включваше: отчет за дейността на Областната комисия през 2015 г.; доклади, относно финансовите заявки за ремонт на военните паметници през 2017 г., намиращи се в лошо състояние и усвояването на отпуснатите финансови средства на общините Разград и Лозница.  

   По време на заседанието представители на общините Разград, Кубрат, Исперих и Лозница внесоха своите предложения за финансиране през 2017 г. на дейности за извършване на ремонт или възстановяване на паметници и паметни плочи, намиращи се в лошо състояние.

   След направените предложения и коментари, комисията гласува следното решение:

  • Да се изпратят заявки до МО и МФ за спешен ремонт през 2017 г. на паметници в: с. Топчии, община Разград – паметника на полк. Дяков, с. Юпер, община Кубрат, с. Осенец, общ. Разград и с. Гороцвет, общ. Лозница и паметната плоча в с. Тодорово, общ. Исперих.

   През 2015 год. бяха отпуснати общо 5000 лева от Министерството на отбраната за финансиране на ремонта на два военни паметника в селата Каменар и Пороище.

   През настоящата година се очаква финансиране на  дадена през 2015 г. заявка за  ремонт на паметниците в с. Топчии и с. Юпер, във връзка с честване на 100 години от Тутраканската епопея.

   В момента се подготвя проект за построяване на нов паметник в с. Ловско, общ. Лозница, който ще се внесе за разглеждане от Областната комисия „Военни паметници” и ще се съгласува с Министерство на отбраната.Към началото на страницата