Информационен ден за представяне на добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии

29.03.2016

   На 30 март 2016 г. (сряда), в зала 302 на Филиал Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Разград, бул „Априлско въстание” № 3, ще се проведе информационен ден за представяне на добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии.

   Събитието се провежда със съдействието на Областна администрация Разград в рамките на проект „Съвременни методи за обучения и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии”, изпълняван от Министерство на енергетиката в качеството си на Програмен оператор по програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев”, в качеството на изпълнител.

ПрограмаКъм началото на страницата