ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ-РАЗГРАД

25.03.2016

   Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград запозна журналисти от местни, регионални и национални медии с програмата и графика на първата за годината своя обиколка в общините от Лудогорието. В периода от 5 до 27 април ще се проведе цикъл от информационни срещи на тема „Възможности за европроекти през 2016 г.”.

   На широката общественост ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по актуални и предстоящи за обявяване процедури по европрограмите до края на 2016 г.

   Обявено бе и включването на ОИЦ в националната инициатива „Успешни Заедно” на мрежата от 28 информационни центъра в страната. Кампанията се реализира в периода 22 март – 9 май.

   Инициативата е насочена към бизнеса в България. Предвиждат се редица събития на които фирмите ще се запознаятс актуални и предстоящи възможностиза кандидатстване с проекти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и с използването нафинансови инструментив периода 2014-2020 г. Ще бъде дискутирано опростяването на правилатаи процедурите при прилагането на ЕСИФ, както и популяризирани успешни проекти през програмния период 2007-2013 г. За целта ще се организират Дни на отворените врати във фирми-бенефициенти на евросредства.

   За участниците в кампанията са предвидени информационни и рекламни материали на управляващите органи на програмите с насоченост към бизнеса, и такива предоставени от фирмите – участници.

   Заключителните събития на инициативата ще се състоят на 9 май 2016 г. (Денят на Европа) с различни прояви в страната.

   Графикът на провеждане на събитията в общинските центрове на Разградска област е следният:

   Цар Калоян – 5 април; Самуил – 6 април; Кубрат – 12 април; Завет – 14 април; Лозница – 19 април; Исперих – 21 април; Разград – 27 април и 9 май.

   Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.Към началото на страницата