Разяснителна среща по Национална програма за енергийна ефективност и в Цар Калоян

23.03.2016

    Днес, 23 март по инициатива на Областния управител Манол Кившанов екип от Областна администрация Разград проведе в град Цар Калоян разяснителна среща, относно правилата за кандидатстване за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

   Поводът за провеждането на срещата е включването на община Цар Калоян като допустима по Програмата, след приемането на Постановление на Министерски съвет № 23/04.02.2016 г. в обхвата на програмата попаднаха и многофамилни жилищни сгради с под 32 самостоятелни обекта.

   На срещата присъстваха представители на Общинска администрация Цар Калоян и домоуправители на многофамилни жилищни сгради в гр. Цар Калоян, които изразиха желание и готовност за бързо включване в Програмата.

   Броят на регистрираните сдружения на собствениците в област Разград вече е 26, а на сключените договори за целево финансиране  за саниране на многофамилни жилищни сгради в областта – 20.Към началото на страницата