Разяснителна кампания по Националната програма за енергийна ефективност

18.03.2016

   Днес, 18.03.,екип от Областна администрация Разград проведе разяснителна среща с представители на Общинска администрация Самуил и домоуправители на многофамилни жилищни сгради в с. Самуил, относно правилата за кандидатстване за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

   Както е известно с приемането на Постановление на Министерски съвет № 23/04.02.2016 г. в обхвата на програмата попаднаха и многофамилни жилищни сгради с под 32 самостоятелни обекта, което позволи като допустими по Програмата да се включат и общините Самуил и Цар Калоян.

   В следствие на това в с. Самуил вече е регистрирано първото сдружение на собствениците, с цел включване в Програмата.

   Следващата седмица предстои провеждане на информационна среща и в гр. Цар Калоян.Към началото на страницата