Младежи от Комплекса за социални услуги в с. Просторно гостуваха на Областния управител

15.03.2016

   Днес, 15.03., по повод Световниятден на социалната работа, на гости на Областния управител бяха младежи от Комплекса за социални услуги за хора с увреждания – с. Просторно.

   Те подариха на г-н Кившанов много красив, собственоръчно изработен сувенир и го поздравиха със стихотворение.

   От деня, в който бе закрит Домът за деца с умствени увреждания в село Просторно, в сградата е открита нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства, която функционира като държавно делегирана дейност. Това е първата разкрита социална услуга за лица с психични заболявания на територията на област Разград.

   Комплексът за социални услуги за възрастни хора с увреждания (КСУ ВХУ) – с. Просторно предлага общо четири вида социални услуги:

   - Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства, с капацитет 14 места;

   - Защитено жилище за хора с психични разстройства, с капацитет 10 места;

   - Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с капацитет 6 места;

   - Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 25 места.

   „Смятаме, че цялото общество трябва да сме съпричастни към проблемите на хората с увреждания, защото психо-социалната рехабилитация е една комплексна дейност от работа на терен и активната подкрепа на обществото”, сподели г-жа Диана Георгиева – психолог към Комплекса.

   „Ние уважаваме различието и индивидуалността, защото знаем, че всеки от нас е добър по своему. Всеки човек има право да бъде щастлив, всеки има правото да се почувства равно с останалите”, допълни Кившанов.

   ”Обществото е длъжник на хората с увреждания и има още много какво да им даде. Като институция ще съдействаме за разрешаване на всички казуси, които са в правомощията ни. Винаги сте добре дошли в Областна администрация, за да решаваме заедно проблемите", каза още Областния управител.

  По повод Световният ден на социалната работа, Манол Кившанов пожела на всички, които някои наричат „различни”, да получават най-добрата специализирана грижа, помощ и подкрепа, и винаги да се чувстват значими и обичани. А на социалните работници, психолози, медици и рехабилитатори, които ежедневно се грижатзахоратас увреждания, Областният управител пожела много здраве, вяра, сили и професионални успехи!Към началото на страницата