ЕКИПЪТ НА ОИЦ-РАЗГРАД СЕ СРЕЩНА С МЕДИИТЕ

29.02.2016

   Областният информационен център (ОИЦ) – Разград проведе първата за годината среща с представители на местни, регионални и национални медии. Журналистите се запознаха с Годишния план за дейността на ОИЦ през 2016-та година, както и с новия проект за неговото функциониране.

  Предвидени са общо 20 информационни събитияв общините от областта, на които ще бъдат представяни актуални възможности за кандидатстване по европейските програми и ще се популязират успешно реализирани проекти. Заложени са регулярни срещи с представителите на печатните и електронните медии.

   В периода 22 март – 9 май ОИЦ ще се включи внасочената към бизнеса Обща национална инициатива „Успешни заедно” на мрежата от 28 информационни центъра в България.

   За пети пореден път ще бъде проведена кампанията „Дни на Европа в Разград”, която популяризира сред широката общественост приноса на европейските фондове за развитието на Лудогорието.

   Обзорен преглед на новия проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Разград”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 2014-2020 г. направи неговият ръководител Христина Русева, началник на отдел „Програми и проекти” в Община Разград. От нейните думи стана ясно, че бенефициентът Община Разград е подписал с Управляващия орган (УО) на ОПДУ договор за Безвъзмездна финансова помощ (БФП), съгласно който ОИЦ продължава своята дейност до края на декември 2018 г.

   Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.Към началото на страницата