Здравната карта на област Разград беше обсъдена с министъра на здравеопазването

26.02.2016

   Вчера, 25.02., в гр. Русе, министърът на здравеопазването Петър Москов, заедно със своя заместник Ваньо Шарков и екипа си представи проекта на Националната здравна карта /НЗК/, пред управители на болници и представители на регионалната и местната власт в Русе, Разград и Търговище.

   На срещата присъстваха  зам. областният управител Виолета Тодорова, зам. кмета на община Разград Ердинч Хасанов, д-р Станева – директор на РЗОК, д-р Генева – директор на РЗИ, д-р Керчев - управител на МБАЛ „ Св. Иван Рилски” – Разград, д-р Мичева – управител на болницата в Кубрат и д-р Русанов – представител на регионалната колегия на БЛС.

   В началото на срещата министър Москов пожела да изясни на присъстващите някои неистини, свързани със Здравната карта, които според него се налагат на обществото. „Въвеждането на Националната здравна карта няма да доведе до затваряне на нито едно лечебно заведение в областите Русе, Разград и Търговище”, подчерта в тази връзка министърът.

   „След всяка среща в страната цялата общност остава убедена и се включва в усилията по прилагането на Националната здравна карта, като приема целите, приема философията и нуждите от нея”, коментира здравният министър.

   След представянето на НЗК, Петър Москов се срещна поотделно с представителите на всяка от трите области, за да бъдат обсъдени параметрите на Областните здравни карти.Към началото на страницата