Предстоящо заседание

23.02.2016

На 24.02.2016 г. (сряда), от 10,30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се проведе заседание на Областната комисия по транспорт, при следния

Дневен ред:

1.     Обсъждане предложението на кмета на Община Самуил за промяна часа на тръгване на автобуса от автогара Разград посока Пчелина, от 15,30 на 13,30 часа на съществуващо маршрутно разписание № 05101 от 25.09.2014 г. на автобусна линия Пчелина – Разград и обратно, с часове на тръгване от с. Пчелина – 6,30 часа и обратно от Разград – 15,30 часа, от областната транспортна схема.

                                         Докладва:

                         Д-р Бейтула Сали – кмет на Община СамуилКъм началото на страницата