ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

17.02.2016

На 22 февруари 2016 г,. от 14,00 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград e насрочено заседание на Комисията за изработване на Областна здравна карта на област Разград, което ще се проведе при следния дневен ред:

1.  Обсъждане проекта на Националната здравна карта и степента й на съответствие с изготвената от Комисията Областна здравна карта на област Разград;

2.    Съгласуване на обща позиция на Комисията във връзка с промените в Областната здравна карта на област Разград;

3.     Разни.Към началото на страницата