Обучение по енергийна ефективност със съдействието на Областна администрация Разград

20.01.2016

   От 20 до 22 януари 2016 г. във филиала на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Разград се провежда обучение по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии, организирано със съдействието на Областна администрация Разград.

   Обучителният курс се провежда в рамките на проект „Съвременни методи за обучения и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии” по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., с бенефициенит Русенски университет „Ангел Кънчев” и „Енкон Сървисис“ ООД.

   Лектори са проф. Николай Михайлов, проф. Иван Евстатиев и доц. Ивайло Стоянов от Русенски университет „Ангел Кънчев”, както и проф. Илия Илиев и доц. Веселка Камбурова от „Енкон Сървисис“ ООД.

   В обучението се включиха 60 представители на общинските администрации, учебни заведения и читалища на територията на област Разград.

   Целта на курса е повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

   В обучението са включени следнвите модули:

  • Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на Европейския съюз, свързани с мерките в сгради;
  • Отчитане изпълнението на планове за действие;
  • Енергиен мениджмънт в сгради;
  • Основни познания за енергийните одити;
  • Договори за енергийна ефективност.


Към началото на страницата