Областният управител откри информационна среща на Министерство на енергетиката за либерализацията на електроенергийния пазар

23.11.2015

   Областният управител на Област Разград Манол Кившанов откри информационна среща /23.11.2015 г./, посветена на предстоящото либерализиране на електроенергийния пазар в България. Събитието е част от информационна кампания на Министерство на енергетиката, целяща запознаване на заинтересованите потребители на средно и ниско напрежение с най-важните промени, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия в страната, която трябва да се случи поетапно след 1 януари 2016 г. На срещата присъстваха и заместник областните управители Нурие Црънгалова и Виолета Тодорова.

   Областният управител подчерта, че отговорните институции за пореден път доказаха своята ангажираност в това да информират гражданите за предстоящите промени и да гарантират пълна прозрачност и обективност при вземане на решенията.

   Представители от Министерството на енергетиката, КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителното дружество Енерго-про, предоставиха информация и отговориха на въпросите на участниците в срещата – представители от държавни и общински институции в региона, представители от малкия и среден бизнес, журналисти и граждани.     Какви са възможностите за управление на потреблението, какво означава, че всеки ден ще се определя цената на електроенергията и за какъв период от време ще се определя тя, как свободният пазар на електроенергия ще се отрази на потребителите на електроенергия ниско и средно напрежение – това са част от въпросите, които бяха дискутирани по време на информационната среща.

   По думите на Явор Стоянов – експерт от Министерството на енергетиката, освобождаването на пазара ще даде възможност занапред цената на електроенергията да се определя изцяло от търсенето и предлагането.

   На срещата стана ясно още, че в условията на свободен пазар цените за достъп до мрежата и за пренос на електроенергия ще останат регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като крайната цел е единен енергиен пазар. Либерализацията на пазара не означава пълно оттегляне на държавата, която ще гарантира сигурност на гражданите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще продължава да следи дали се спазват регламентираните правила за лоялна конкуренция и няма да допуска спекулиране на пазара на електроенергия.

   В заключение Явор Стоянов увери, че предстоят редица информационни кампании, в които ще бъдат включени повече институции, с цел да достигне информацията за същността на либерализацията на енергийния пазар до повече хора.Към началото на страницата