В Областна администрация се прие проект за областна здравна карта на Област Разград

19.11.2015

  Днес (19 ноември)  в Областна администрация се проведе заседание на комисията за изработване и приемане на областна здравна карта на Област Разград, отразяваща потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срещата беше водена от зам.областния управител Виолета Тодорова.

   Д-р Ася Генева-директор на РЗИ – Разград представи модел-проект на областната здравна карта. В него бяха отразени всички направени предложения от членовете на комисията за изменения и допълнения, съобразени с потребностите в областта. Представителите на - РЗИ, РЗОК, болниците в областта, районните колегии на – БЛС, БЗС, БАПЗГ, общинските администрации и Организацията за защита правата на пациентите, се обединиха около становището, да бъде запазен допустимият брой легла за болнично лечение, който се полага на Областта според броя на населението.

  С гласуване беше приет проектът за областна здравна карта и ще бъде изпратен за одобрение от Министерството на здравеопазването.Към началото на страницата