Общински съвети - график

03.11.2015

График на заседанията, свикани от Областния управител Галина Георгиева, на които новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва.

  • Общински съвет Цар Калоян - 03.11.2015 г. (вторник) от 14:00 часа в административната сграда на Община Цар Калоян
  • Общински съвет Самуил - 04.11.2015 г. (сряда) от 10:30 часа в административната сграда на Община Самуил
  • Общински съвет Кубрат - 05.11.2015 г. (четвъртък) от 10:30 часа в ритуалната зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1891”
  • Общински съвет Лозница – 03.11.2015 г. (вторник) от 10:30 часа в сградата на НЧ „Пробуда”
  • Общински съвет Исперих - 05.11.2015 г. (четвъртък) от 14:00 часа в административната сграда на Община Исперих
  • Общински съвет Разград - 06.11.2015 г. (петък) от 10:30 часа в сградата на Община Разград – единадесети етаж
  • Общински съвет Завет – 06.11.2015 г. (петък) от 14:00 часа в административната сграда на Община Завет

 

Заседанията, свикани от Областния управител, ще протекат при следния дневен ред:

   1. Полагане на клетва от общинските съветници, Кмета на общината и Кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА

   2. ДругиКъм началото на страницата