Приключи проект „Подкрепа за заетост”

02.11.2015

  Успешно приключи проект „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, по който бяха ангажирани 60 безработни, регистрирани в бюрата по труда в Област Разград.  

  Назначените, на които работодател бе Областният управител на Разград, в продължение на четири месеца почистваха  речните корита на 11 рискови обекта, разположени извън населените места. Основната цел бе да се извършат превантивни дейности, предприети бяха мерки за защита от бедствия, свързани с обилните валежи и преодоляване на потенциалния риск от наводнения. Почистени бяха речните корита и деретата от дървесна и храстовидна растителност,и от битови отпадъци.

  По време на програмата бяха извършени 2 обучения на наетите лица от определените им наставници, като всяко от тях беше с продължителност 40 часа, след което на всяко лице бе връчен сертификат.

  Регулярно служители от Областна администрация  извършваха проверки на работещите по програмата, с които се проследяваше процесът на работа.Към началото на страницата