С 11 плакета и 16 грамоти се завърнаха представителите от Област Разград от ХІ Национален събор в Копривщица

14.08.2015

С 9 кадифени плакета - за цялостен принос на колективите, с 2 дървени – за принос на институции и с 16 грамоти се завърнаха представителите от Област Разград, които участваха в тазгодишното 50-то издание на Националния събор на българското народно творчество в Копривщица.

Общо 250 самодейци от областта, които преминаха през регионалния етап, организиран от Областна администрация Разград, със съдействието на РЕКИЦ „Читалища”-Разград, се изявиха във втория ден на събора (8 август). Изпълненията на колективите бяха оценени от жури в състав: председател - проф. Елена Кутева и членове – гл. ас. д-р Камен Дончев - Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ) и гл. ас. д-р Ива Станоева – Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ).

Събитието се провежда на всеки пет години от 1965 година насам и показва красотата на автентичния фолклор от всички краища на страната. По случай своя 50-годишен юбилей съборът тази година се проведе под патронажа на г-жа Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО и е сред кандидатурите за вписване в листата на Световни шедьоври.

 

ХІ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО  ТВОРЧЕСТВО КОПРИВЩИЦА 2015 Г.

О Б Л А С Т  Р А З Г Р А Д

8 АВГУСТ 2015 г., пета сцена, 14.00 часа

НАГРАДЕНИ КОЛЕКТИВИ

І. Удостоени с Грамота на Министерство на културата за постижения в представянето на ХІ Национален събор на българското народно творчество Копривщица 2015 г. – 14 колектива и 2 индивидуални изпълнители

ІІ. Удостоени с кадифени плакети   за цялостно представяне колективи – 9

1. Ансамбъл за изворен фолклор “Капанска китка” с. Гецово, община Разград

    Художествен ръководител – Олга Димитрова

2. Детска фолклорна група ”Родопски звънчета” при ОУ„Виделина” с. Сейдол, община Лозница

    Художествен  ръководител - Алиш Салиев Дживгов        

3. Фолклорна група при НЧ ”Пробуда-1912 г.” гр. Лозница, община Лозница

    Художествен ръководител Георги  Минков

4. Детска фолклорна група при  НЧ „Развитие-1906 г.” с. Сейдол, община Лозница

    Художествен  ръководител – Васвие Алиева Чолакова

5.  Мъжка фолклорна група -„Родопска песен” при НЧ „Развитие-1906г.” с. Сейдол, община Лозница 

    Художествен  ръководител - Радослав Веселинов Чолаков

6. Женска певческа група за автентичен фолклор при НЧ ”Съзнай себе си-1895” гр. Цар Калоян, община Цар Калоян

    Художествен ръководител Ненко Христо

7. Група за автентичен фолклор при НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево, община Исперих

   Художествен ръководител – Нели Атанасова Тодорова

8. Група за автентичен фолклор при НЧ ”Напредък – Юпер 1915 г” , с. Юпер, община Кубрат

    Художествен ръководител - Мария Станчева

9. Женска фолклорна група "Капанка" при  НЧ"Напредък-1911" с. Каменово,  община Кубрат

    Художествен  ръководител – Петя Илиева Неделчева

ІІ. Удостоени с дървен плакет читалища (наградата се връчва за пръв път и с нея се удостояват читалища или други институции. Наградата е за цялостен принос на институцията (най – много участници, повече от един колектив и т.н.)

  • НЧ ”Напредък–Юпер 1915 г” , с. Юпер, община Кубрат
  • НЧ „Развитие-1906 г.” с. Сейдол, община Лозница


Към началото на страницата