В Областна администрация Разград се проведе заключителен етап по проект „Активни местни общности”

28.07.2015

На 28 юли в Областна администрация Разград се състоя конференция и заключителна пресконференция по проект „Активни местни общности”, с бенефициент СНЦ „АМОР-Асоциация за местно общностно развитие” – Кубрат и партньор СНЦ „Агробизнесцентър – Кубрат”, с подкрепата на Областна администрация Разград.

Конференцията бе открита от Областния управител Петър Василев, който поздрави участниците за реализацията на проекта и допълни – „Радвам се, че на територията на областта ни има толкова активни неправителствени организации, работещи в сферата на интеграцията. Радвам се, че има будни хора, които искат и се стараят да реализират полезни проекти, резултатите от които безспорно оставят положителен отпечатък сред населението.” Той подчерта, че в името на добрите практики Областна администрация Разград оказва подкрепа и насърчава реализацията на тези проекти.

Проект „Активни местни общности” е  с обща стойност 5 536, 75 евро и стартира на 28 ноември 2014 година. Основната му цел бе социално включване и овластяване на уязвими групи, на които да бъдат създадени условия да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за решаването им. По време на изпълнението му бяха създадени - стратегия за развитие на СНЦ”АМОР”, интернет страница на проекта, лого на организацията. Повишена бе компетентността на членовете на СНЦ „АМОР”, проведени бяха 7 кръгли маси в населени места с компактно ромско  население, където бяха представени презентации за запознаване с Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Разград и с Общинския план за действие на Община Кубрат. Проведени бяха дискусии за възможностите, които дават стратегическите документи за местните общности, за актуалните проблеми на населените места и за възможностите за развитие. Създаден бе и консултативен съвет по интеграционните въпроси в Община Кубрат, който продължава дейността си и след приключване на проекта.

Във връзка с темата Светлин Симеонов от Областна администрация Разград информира, че по инициатива на Областна администрация Разград предстои създаване на Звено за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за интеграция на ромите.Към началото на страницата