Областният управител Петър Василев разясни пред съветниците от ОбС – Завет необходимостта от обединяване на ВиК асоциациите

23.07.2015

Областният управител Петър Василев разясни днес (23 юли) по време на извънредната сесия на ОбС –Завет необходимостта от създаване на една ВиК асоциация в областта, на територията на която да има един ВиК оператор. Инициативата беше реализирана пред местния парламент, тъй като община Завет е един от членовете на ВиК асоциацията в Исперих и е един от собствениците на дялове от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Исперих.

По време на заседанието Василев подчерта, че създаването на една ВиК асоциация в областта и изборът на един ВиК оператор, ще доведе до редица положителни резултати и ефектът върху потребителите също ще бъде положителен. Той посочи, че с реализацията на този процес ще се създадат възможности за кандидатстване с проекти по европейски програми за изграждане и обновяване на ВиК инфраструктурата, за постигане на всички изисквания към качеството на водите заложени от ЕС.

На сесията Областният управител информира съветниците и, че при проведена среща със зам.-министър Ваньо Шарков по времена визитата му в Разград,  е поставил  въпроса за изграждане на Спешен медицински център в Завет и Самуил. За да се реализира идеята обаче е нужно да бъде взето решение от местния парламент, уточни губернаторът, с което да бъде предоставен безвъзмездно терен, на който да се изгради Центърът. В тази връзка Областният управител призова съветниците за бързи действия.Към началото на страницата